PROVE LUNEDI' 2 SETTEMBRE 2013 CLASSI PRIME
ORE DISCIPLINA CLASSI
08.30 - 10.30 FISICA 1 A elettronica
1A  chimica
1A meccanica
1B meccanica
1A LSA
1C LSA
     
11.00 - 13.00 ITALIANO 1B meccanica
1A LSA
1C LSA
   
STORIA E GEOGRAFIA 1A LSA
1B LSA
1C LSA
   
INGLESE 1A meccanica
   
CHIMICA 1A  chimica
1 A elettronica
1A meccanica
1B meccanica
     
PROVE MARTEDI' 3 SETTEMBRE 2013 CLASSI PRIME
ORE DISCIPLINA CLASSI
08.30 - 10.30 STORIA 1A  chimica
1A elettronica
1B meccanica
1A meccanica
   
DISEGNO 1B LSA
1C LSA
     
11.00 - 13.00 MATEMATICA 1A  chimica
1A elettronica
1B meccanica
1A LSA
1B LSA
1C LSA
   
SCIENZE  1A  chimica
1A elettronica
1B meccanica
   
DISEGNO E TECNOLOGIA 1A elettronica
     
PROVE MERCOLEDI' 4 SETTEMBRE 2013 CLASSI PRIME
ORE DISCIPLINA CLASSI
08.30 - 10.30 SCIENZE INFORMATICHE 1A  chimica
1A elettronica
1B meccanica
   
SCIENZE NATURALI 1A LSA
1C LSA