PROVE LUNEDI' 2 SETTEMBRE 2013 CLASSI SECONDE
ORE DISCIPLINA CLASSI
08.30 - 10.30 CHIMICA 2A chimica
2B chimica
2A meccanica
   
STA 2A chimica
   
STA 2A elettronica
2B elettronica
   
SCIENZE NATURALI 2A LSA
2C LSA
   
INGLESE 2B LSA
     
11.00 - 13.00 MATEMATICA 2A chimica
2A elettronica
2A LSA 
2B LSA
2C LSA
   
ITALIANO 2Ameccanica
2B chimica
2B elettronica
   
INGLESE 2Ameccanica
2A elettronica
     
PROVE MARTEDI' 3 SETTEMBRE 2013 CLASSI SECONDE
ORE DISCIPLINA CLASSI
08.30 - 10.30 FISICA 2A chimica
2B chimica
2A LSA 
2B LSA
2C LSA
   
STORIA 2B chimica
2A elettronica
2B elettronica
   
DISEGNO  2C LSA
     
11.00 - 13.00 DISEGNO E TECNOLOGIA 2A chimica
2B chimica
2A elettronica
   
ITALIANO 2A LSA
   
STORIA E GEOGRAFIA 2A LSA
2B LSA